Posted on

Muslimah dalam BerFashion

Fashion sangat dekat dengan kehidupan seharian setiap orang. Fashion bukan sahaja dari segi pemakaian, tetapi dalam berbagai aspek dalam kehidupan seperti pergaulan, komunikasi budaya dan sebgainya. Persoalannya, adakah salah untuk seseorang itu berfashion? Berfashion itu tidak salah malah ia baik untuk membina keyakinan diri sesorang. Tetapi sebagai seorang muslimah, ianya perlu mengikut ciri-ciri yang bersuaian dan menepati syariat Islam. Hal ini kerana, fashion terutama dari segi pakain dan komunikasi menggambarkan diri seseorang. Sebagai seorang muslimah, seseorang itu perlu menjaga kesopanan diri dalam berbagai aspek.

Namun begitu, industri fashion masa kini sering memberi kekeliruan kepada orang ramai dengan rekaan yang berbagai yang dikatakan sebagai “fashion muslimah”. Apakah yang dimaksudkan dengan “fashion muslimah”? Sebagai seorang wanita Islam, kita perlu tahu bagaimana pakaian yang dimaksudkan dengan “pakaian muslimah” mengikut syariat Islam. Oleh itu, kita perlu teliti dalam membuat pilihan. Hal ini bersesuaian dengan diri seorang muslimah. Dimana kecantikan hati lebih utama daripada kecantikan luaran. Continue reading Muslimah dalam BerFashion

Posted on

Bawa Mukena Sendiri Aja

Mukena adalah salah satu perlengkapan shalat bagi muslimah. Sekarang banyak corak dan motif dari mukena. Mukena yang bersih dan nyaman tentu sangat menunjang muslimah sholat lebih khusyuk.

Saat ini banyak kita jumpai muslimah yang beraktifitas di luar rumah baik itu sekolah, kantor, maupun jalan- jalan. Namun masih jarang kita temui muslimah yang membawa mukena ke luar rumah. Mereka lebih memilih mengunakan mukena yang disediakan dalam masjid atau mushola bahkan ada diantara mereka yang menunda shalat hingga pulang ke rumah.

Ada beberapa keuntungan yang kita peroleh dengan membawa mukena saat keluar rumah. Diantaranya: Continue reading Bawa Mukena Sendiri Aja

Posted on

Jilbab Wanita Muslimah (2)

Juga firman Allah ta’aala dalam surat Al-Ahzab ayat 59 :

“ Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin:Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan, Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan berkata:

Allah Ta’ala menyuruh Rasulullah shalallahu alaihi wassalam agar dia menyuruh wanita-wanita mukmin , istri-istri ,dan anak-anak perempuan beliau agar mengulurkan jilbab keseluruh tubuh mereka. Sebab cara berpakaian yang demikian membedakan mereka dari kaum wanita jahiliah dan budak-budak perempuan. Jilbab berarti selendang/kain panjang yang lebih besar dari pada kerudung. Demikian menurut Ibnu Mas’ud, Ubaidah, Qatadah, dan sebagainya. Kalau sekarang jilbab itu seperti kain panjang. Al-Jauhari berkata,”Jilbab ialah kain yang dapat dilipatkan”.

Continue reading Jilbab Wanita Muslimah (2)

Posted on

Jilbab Wanita Muslimah (1)

Perintah memakai jilbab bagi wanita muslimah telah Allah firmankan dalam kitab-Nya yang mulia Al-Qur’an dan hadits rasul-Nya.Kedudukan mengenakan jilbab (busana wanita muslimah) dihukumi wajib sama kedudukannya dengan shalat , puasa, zakat, haji(bagi yang mampu).Dan, jilbab ini bila ditinggalkan (diacuhkan) oleh seorang wanita yang mengaku dirinya memeluk agama islam maka bisa mengakibatkan pelakunya terseret dalam salah satu dosa besar karena kedudukannya yang wajib maka bila ditinggalkan akan mendapatkan adzab, laknat dan murka Allah subhanahuwata’ala.Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Shahih riwayat Muslim:

 

Ada dua golongan penduduk neraka dari ummatku, tetapi aku belum pernah melihat keduanya: Wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, yang berlenggak-lenggok dan memiringkan kepala mereka seperti punuk unta. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Dan dimana sekelompok laki-laki bersama mereka yang membawa cemeti seperti ekor sapi yang mereka gunakan untuk memukuli atau menyambuki hamba-hamba Allah tersebut

Continue reading Jilbab Wanita Muslimah (1)